Aspergillus Flavus
GŁÓWNA GRZYBY
Aspergillus flavus jest przykładem grzyba produkującego mykotoksyny, czyli toksyny pochodzenia grzybiczego. Rosną one na wielu nieprawidłowo przechowywanych produktach żywnościowych oraz paszach i zbożach. Aflatoksyny, które zanieczyszczają paszę dla zwierząt, mogą przedostawać się do mięsa i mleka, a następnie wraz z tym pokarmem do organizmu człowieka. Są jednymi z najsilniejszych karcynogenów wywołujących raka wątroby. Mykotoksyny często występują w wilgotnych mieszkaniach, na płytkach PCV, okładzinach polistyrenowych, lenteksie oraz na niektórych rodzajach farb. Aspergillus flavus jest grzybem saprotroficznym, atakuje nasiona bawełny, orzechy ziemne i inne bogate w olej nasiona przechowywane w gorących, wilgotnych warunkach. Wstępuje  w glebie, w magazynach i w przechowywanych płodach. Rozwija się na paszach wysokobiałkowych. Bardzo niebezpieczne są też pleśnie rosnące w doniczkach kwiatowych pod postacią białego nalotu na roślinach. Wszystkie te czynniki mogą być też częstą przyczyną, oprócz nowotworów, chorób alergicznych i chorób płuc. Aspergillus flavus występuje w zakresie temperatur od 20--26°C, ale największy wzrost osiąga w temperturze 28 i 37°C. Odpowiada  za ziarnicze zakażenie rogówki, kości i szpiku.
                  
Mykotoksyny są substancjami ciepło-stabilnymi, co pozwala im przetrwać procesy gotowania i przyrządzania żywności.
Zakażone mikotoksynami produkty ( skażone pleśniami) nawet po usunięciu grzybni pozostają nadal toksyczne !