GŁÓWNA GRZYBY
Aspergillus  Fumigatus
Jest to grzyb szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, a jego zarodniki unoszą się w powietrzu i wszędzie można je wykryć. Poza grzybicą płuc może on powodować grzybicę uogólnioną, obejmującą nerki, mózg, ucho i zatoki przynosowe.
W układzie oddechowym A. fumigatus może wywoływać grzybniaki, kropidlakowe zapalenie płuc, zakażenie opłucnej, grzybicę oskrzeli, uczuleniową postać grzybicy kropidlakowej, ziarniniaka okołooskrzelowego.
Kropidlakowe zapalenie płac jest grzybicą, która rozwija się w następstwie zmniejszonej obronności ustroju, podczas leczenia kortykosteroidam, lekami cytostatycznymi i innymi lekami immunosupresyjnymi. Wystąpić może u chorych na nowotwory krwi, w przebiegu białaczki, ziarnicy złośliwej, mięsaka limfatycznego.

Częste jest zakażenie grzybem A. fumigatus u osób z przewlekłymi  ropniakami opłucnej przebiegającymi z przetoką oskrzelową. Zwykle jest to infekcja mieszana i można wtedy znaleźć w opłucnej inne grzyby, np. Candida albicans oraz bakterie chorobotwórcze. Zakażenie opłucnej bywa przyczyną gorączki i objawów toksycznych.