vega test, warszawa, Alternaria Alternata, zmiany grzybiczne nóg, paznokci,
Alternaria Alternata jest grzybem, który kolonizuje powierzchowne warstwy gleby, obumierającą roślinność. Rozwojowi organizmu grzyba sprzyja wysoka wilgotność powietrza i umiarkowanie wysoka temperatura. W procesie rozmnażania grzyb wytwarza zarodniki, które uwalnia do otoczenia.  Alternaria Alternata ma dość duże, wielokomórkowe zarodniki, które należą do tzw. suchych zarodników. Uwalnianie ich do otoczenia jest bierne, zależne od czynników meteorologicznych, szczególnie od prędkości wiatru. W miesiącach zimowych, gdy warstwa śniegu pokrywa powierzchnię ziemi, a temperatura spada, powietrze wolne jest od spor (zarodników) Alternaria Alternata. Optymalna temperatura wzrostu grzybni gatunku Alternaria Alternata wynosi 22-28°C.
Szczyt sezonu zarodnikowania dla rodzaju Alternaria przypada na lipiec i sierpień. Uczulają głównie jego zarodniki, grzybnia zaś bardzo rzadko.
Od wymiarów zarodników zależy głębokość, na jaką grzyby te zdolne są przenikać do drzewa oskrzelowego, co umożliwia im m.in. wywoływanie astmy.  
Alergeny zarodników Alternaria są  najczęstszą przyczyną alergicznego nieżytu nosa i astmy.

Grzyby z rodzaju Alternaria mogą  być odpowiedzialne za grzybicze zmiany skórne i paznokciowe.
Istnieją 2 drogi zakażeń skórnych:
1) Endogenna:  zmiany mają charakter wieloogniskowy, często towarzyszą ciężkim zaburzeniom ogólnoustrojowym, występują u osób po immunosupresji, ze spadkiem odporności. Infekcja taka szerzy się drogą naczyń krwionośnych.
2) Egzogenna:  zmiany pojawiają się w postaci pojedynczych ognisk, zakażenie może być wynikiem urazu, zadrapania, skaleczenia lub może powstać wskutek osiedlania się grzybów na powierzchni skóry zmienionej chorobowo w wyniku stosowania sterydów i antybiotyków.
Zmiany chorobowe mogą pojawiać się po dostaniu się pod skórę ciała obcego np.: drzazgi, ciernia zainfekowanego grzybami. Może się zdarzyć, że infekcje takie pojawiają się nawet  kilka lat po miejscowym skaleczeniu.
Alternaria
Alternaria Alternata warszawa Vega test grzybica skóry
vega test warszawa, vegatest, warszawa, grzybica, Alternaria Alternata,