vega test warzszawa, usuwanie pasożytów, grzybice, grzybica stopy,
Aspergillus Flavus vegatest warszawa Aflatoksyny Mykotoksyny
Aspergillus Flavus
vegatest warszawa, grzybica paznokci, grzybica stopy, Trichophyton Mentagrophytes,
Aspergillus Flavus jest przykładem grzyba produkującego mykotoksyny, czyli toksyny pochodzenia grzybiczego. Rosną one na wielu nieprawidłowo przechowywanych produktach żywnościowych oraz paszach i zbożach. Aflatoksyny, które zanieczyszczają paszę dla zwierząt, mogą przedostawać się do mięsa i mleka, a następnie wraz z tym pokarmem do organizmu człowieka. Są jednymi z najsilniejszych karcynogenów wywołujących raka wątroby. Mykotoksyny często występują w wilgotnych mieszkaniach, na płytkach PCV, okładzinach polistyrenowych, lenteksie oraz na niektórych rodzajach farb. Aspergillus Flavus jest grzybem saprotroficznym, atakuje nasiona bawełny, orzechy ziemne i inne bogate w olej nasiona przechowywane w gorących, wilgotnych warunkach. Występuje  w glebie, w magazynach i w przechowywanych płodach. Rozwija się na paszach wysokobiałkowych. Bardzo niebezpieczne są też pleśnie rosnące w doniczkach kwiatowych pod postacią białego nalotu na roślinach. Wszystkie te czynniki mogą być też częstą przyczyną, oprócz nowotworów, chorób alergicznych i chorób płuc. Aspergillus Flavus występuje w zakresie temperatur od 20-26°C, ale największy wzrost osiąga w temperaturze 28 i 37°C. Odpowiada  za ziarnicze zakażenie rogówki, kości i szpiku.
                  
Mykotoksyny są substancjami ciepło-stabilnymi, co pozwala im przetrwać procesy gotowania i przyrządzania żywności.
Zakażone mikotoksynami produkty (skażone pleśniami) nawet po usunięciu grzybni pozostają nadal toksyczne !