vega test warszawa tło niedobory organizmu
UWAGA!!!
Wszystkie treści zawarte na mojej stronie mają wyłącznie cel informacyjno - edukacyjny. Nie mogą służyć do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów leczenia różnych chorób.

Pierwiastki dobre i złe

Kumulacja prostych pierwiastków w organizmie:

Glin Al       mózg, nerki, włosy, płuca,
                   kości
Arsen As   wątroba, nerki, skóra,
                   włosy, paznokcie
Bor B          mózg
Bar Ba        skóra, płuca, kości, zęby
Beryl Be      kości, zęby, wątroba
Bizmut Bi   nerki, płuca
Kadm Cd    kora nerkowa, wątroba,
                    kości
Kobalt Co   wątroba, nerki
Chrom Cr    nerki, rdzeń pacierzowy,
                    kości, mięśnie
Miedź Cu    wątroba, nerki, serce,
                    mózg, jądra
Żelazo Fe    czerwone ciałka krwi,
                    wątroba, śledziona, szpik
                    kostny
Rtęć Hg       nerki, gruczoł tarczowy,
                    przysadka mózgowa
Iryd Ir          gruczoł tarczowy,
                    ślinianki, mięśnie gałki
                    ocznej
Mangan Mn trzustka, wątroba, nerki
Molibden Mo wątroba, nerki, zęby,
                      kości
Nikiel Ni      gruczoły limfatyczne,
                     nerki, kości, prostata
Ołów Pb      kości, aorta, nerki,
                     wątroba, mózg
Rubid  Rb    wątroba, mięśnie
Selen Se      nerki, wątroba, mięśnie
Krzem Si      płuca, skóra
Antymon Sb nerki, włosy
Cyna Sn       jądra
Stront Sr      kości, aorta, jądra,
                     gruczoł krokowy
Tytan Ti       płuca, skóra
Uran U         gruczoł tarczowy,
                     nadnercza, kości
Wanad V     płuca, kości, tkanka
                     tłuszczowa, serce
Wolfram W nerki, wątroba,
                    gruczoły limfatyczne
Cynk Zn      nerki, wątroba, gruczoł
                    krokowy, włosy, 
                    paznokcie
Fluor F        kości, zęby
Kumulacja prostych pierwiastków w organizmie:

Glin Al              mózg, nerki, włosy, płuca, kości
Arsen As           wątroba, nerki, skóra, włosy, paznokcie
Bor B                 mózg
Bar Ba               skóra, płuca, kości, zęby
Beryl Be             kości, zęby, wątroba
Bizmut Bi          nerki, płuca
Kadm Cd           kora nerkowa, wątroba, kości
Kobalt Co          wątroba, nerki
Chrom Cr          nerki, rdzeń pacierzowy, kości, mięśnie
Miedź Cu          wątroba, nerki, serce, mózg, jądra
Żelazo Fe          czerwone ciałka krwi, wątroba, śledziona, szpik kostny
Rtęć Hg             nerki, gruczoł tarczowy, przysadka mózgowa
Iryd Ir               gruczoł tarczowy, ślinianki, mięśnie gałki ocznej
Mangan Mn     trzustka, wątroba, nerki
Molibden Mo    wątroba, nerki, zęby, kości
Nikiel Ni           gruczoły limfatyczne, nerki, kości, prostata
Ołów Pb            kości, aorta, nerki, wątroba, mózg
Rubid  Rb          wątroba, mięśnie
Selen Se            nerki, wątroba, mięśnie
Krzem Si           płuca, skóra
Antymon Sb      nerki, włosy
Cyna Sn            jądra
Stront Sr           kości, aorta, jądra, gruczoł krokowy
Tytan Ti            płuca, skóra
Uran U             gruczoł tarczowy, nadnercza, kości
Wanad V           płuca, kości, tkanka tłuszczowa, serce
Wolfram W      nerki, wątroba, gruczoły limfatyczne
Cynk Zn           nerki, wątroba, gruczoł krokowy, włosy, paznokcie
Fluor F             kości, zęby
Menu